KITA TUNGGUL

Kita cuma tunggul. 

Oleh itu mereka tidak perasan kehadiran kita,
Kita tunggul sebab kita diam dan tidak agresif.

Kita tunggul, 
cuba sepak kalau nak tahu 
nikmat jadi tunggul!

Kaki siapa yang berdarah
Dan tunggul mana yang masih ampuh?
Yang menyepak atau
yang disepak akan sakit?

Kita tunggul.